10 sammu palkmajani

1. Tutvumine Ritsu palkmajadega
Olete oodatud külastama meie tootmiskompleksi Valgamaal. Võime Teiega kohtuda ka mõne meie palkmaja juures. Telefoni teel maja ei osta ning ilus foto pole veel ostuargument.

2. Ehituskrunt
Leides majale sobiva asukoha, peaksite esmalt kohalikus omavalituses välja selgitama milliste piirangutega peab maja projekteerimisel arvestama. Kui vajalik info (projekteerimistingimuste dokument) on käes, siis saab mõelda sobiva projektlahenduse peale.

3. Eeltöö
Esialgsete plaanide tegemisel aitavad Teid meie näidisprojektid. Kui meie kodulehel olevate näidisprojektisde hulgas sobivat pole, siis küsige lisa Ritsu kontorist sadade eriprojektide hulgast. Esialgse hinnapakkumise koostamiseks sobivad ka Teie enda visandid kavandatavast majast. Näidisprojekti hinna alusel on lihtsam hinnata rahalisi võimalusi erinevate soovide realiseerimiseks. Pöörduge julgelt oma küsimustega meie müügimeeskonna, arhitektide või ehitusinseneride poole.

4. Eskiisprojekti tellimine
Omades selget ettekujutust või teatud kindlaid pidepunkte plaanitavast majast, võib asuda maja eskiisprojekti tellimise juurde. Soovitame usaldada antud töö meie kogenud arhitektidele, sest sellisel juhul on garanteeritud, et Teie soovide põhjal valmib maja, mis on kooskõlas nii kehtivate ehituseeskirjadega kui palkmaja ehitamise üldiste reeglitega. Eskiisprojekti koostamiseks sõlmime kahepoolselt eraldi lepingu. Loomulikult võite maja arhitektuurse osa joonised tellida väljaspoolt meie ettevõtet, kuid sellisel juhul veenduge eelnevalt, et Teie maja arhitektil on eelnev palkmaja projekteerimise kogemus.

5. Tööde planeerimine
Ritsus valminud eskiisprojekti põhjal koostame detailse hinnapakkumise majadetailide valmistamiseks ja nende paigaldamiseks. Üldjuhul koostame kaks eraldi pakkumist – alustame pakkumisest tarnekomplektile (majadetailide komplektile) ning kui saadud tulemused vastavad Teie ootustele, siis koostab ehitusjuht pakkumise ehitustöödele. Mõned erinevad versioonid:
· „Majakarp kinni“ valikuline tarnekomplekt koos paigaldusega – selle variandi puhul pakume tavaliselt kõiki töid alates vundamendist kuni selleni, et maja on väljastpoolt valmis ja ilmastikukindel. Sisetöid saab teha hiljem aastaajast sõltumata. Selline variant võimaldab jagada tehtavad investeeringud pikemale perioodile.
· „Võtmed kätte“ ehitus ja täistarnekomplekt – selle variandi puhul ehitame maja sissekolimise valmiduseni. Sellisest pakkumisest puuduvad väliskommunikatsioonid ja tavaliselt ka sanitaartehinka ning kamin. Mõelge rahulikult järgi, millises komplektsuses ja valmidusastmes on Teil kasulik Ritsu palkmaja osta ja milliseid ehitustöid soovite tellida Ritsu Ehituse OÜ meistritelt. Võimalusi on mitmeid – aitame Teid meelsasti Teile sobivaima lahenduse leidmisel.

6. Ehitusloa hankimine ning müügilepingu sõlmimine
Pärast seda, kui on kokku lepitud Teie poolt soovitud majadetailide komplekti koostisosad hind ja ehitustööde ulatus, on sobiv aeg ehitusloa hankimiseks. Ehitusloa taotlemisel on Teile vajadusel abiks AS Ritsu arhitektid. Lisaks taotlusvormile ja projektile on vaja omavalitsusele esitada sidumisprojekt, mida saab meilt tellida. Selle tegemiseks vajame digitaalset geoalust. Kui seda pole veel antud maa-alale koostatud, siis tuleb digitaalne geoalus tellida mõnelt maamõõtmistöödega teegelevalt ettevõttelt. Kui loa taotlemisel selgub täiendavaid asjaolusid, mis muudavad esialgseid jooniseid ja mõjutavad tarnekomplekti hinda, siis vastastikusel kokkuleppel korrigeerime pakkumist. Pärast ehitusloa (või väiksema suvila korral kirjaliku nõusoleku) saamist sõlmime müügilepingu ning asume koostama maja tööprojekti, mille valmides alustame majadetailide tootmist ja komplekteerimist.

7. Transport
Eesti piires tarnime kliendiga eelnevalt kokku leppides detailid meie masinatega. Mahalaadimise teostamiseks peab olema tagatud transpordivahendi ligipääs krundile. Vajalik on kraana. Eritingimustest palume meid varakult informeerida, sest see võib mõjutada pakkimisviisi.

8. Tootmine

9. Ehitustööd

10. Kasutusloa hankimine
Kui maja on valmis, siis tuleb taotleda sellele omavalitsusest kasutusluba. Esitada on vaja taotlusvorm, olemasolevad maja joonised ja elektriprojekt, mida saab vajadusel tellida meie vahendusel.