Ümarpalgi profiil

Ritsu ümarpalgi profiil on hästi läbimõeldud ja klientide seas hulgaliselt tunnustust kogunud. See erilahendus on kasutusel alates 1999 aastast.

Profiili eripära seisneb järgnevas seitsmes olulises punktis (vaata ka ümarpalgi läbilõiget):

 1. Kamberkuivatatud palk kalibreeritakse südamikku jälgides tsentrite vahel vajalikku mõõtu. Moodus tagab palgi täieliku sirgsuse ja välistab hilisema kõverdumise ning deformatsiooni.
 2. Palgi vara servad võimaldavad palkide ülitihedat kokkusurumist seinas. Need takistavad väljastpoolt õhuvoolu ja niiskuse tungimist palkide vahele ning seestpoolt soojuse kadu.
 3. Palgi vara siselukud vajuvad maja raskuse all baaspinnani moodus­tades kolm õhutihedat kambrit. Need kambrid on varatüübi puhul üheks olulisemaks soojapidavuse tagamise teguriks.
 4. Palgi vara servade siseküljed sobivad ümarpalgi diameetriga.
 5. Tootmisliinil liigub palk tehnoloogilisel baaspinnal. Nii on vara servad kaitstud. Laialt levinud tavatehnoloogias liigub palk tootmisliinil vara servade peal ja nii saab vara kahjustada. Ritsu baaspinna kasutamine aga annab suure täpsuse järgnevale töötlemisele.
 6. Vara sisse, kahe sisekuku vahele, paigaldatakse isolatsioonimaterjali riba, mille ülesandeks on õhu liikumise takistamine vara sees.
 7. Lisaks vara profiilile on seina soojapidavusel oluliseks palgi läbimõõt ja vara laius. Toodame 170, 190, 210 ja 230 mm läbimõõduga majapalke.

 • Seinte monteerimisel kasutatatakse salapulki, mis hoiavad kogu seina ühtse tervikuna koos. Maja nurkades kasutatatakse keer­me­latte. 
 • Nurgatappide sees on alati vattisoon, mille täitmine soojustusmaterjaliga tagab veelgi parema soojus­isolat­siooni. Väljaulatuvate palkide iluotad on ilma vatisooneta.
 • Vajadusel kasutatatakse projektis seina mitteläbivate palkide tappühendust.
 • Kompensatsioonisoon vara sees aitab ära hoida kuivamispraod palkides.
 • Vertikaalsete tugipostide üks ots on freesitud palgi diameetrisse.
 • Vahelaetalad ja teised altpoolt paistvad palgid saame jätta ümaraks. Nii püsib lae nägus ilme ja kaob peite­liis­tu­de kasutamise vajadus. Vahelaetaladele on freesitud vaid tehnoloogiline pind. Nii on lihtsam teise korruse põranda paigaldamine.
 • Tasapinnaliste esemete (seinakontaktid, pistikupesad, piirdelauad, radiaatorid) mugavamaks ja efektsemaks kinnitamiseks seinale freesitakse palkidele tasapinnalised "põsed".
 • Hoolikas pakkimise süsteem garanteerib vara servade püsimise transpordil.
 • Toodetud palgid on paigaldusvalmis: kõik puurimised elektrijuhtmete, keermelattide, salatapipulkade ja elektripesade tarbeks on tehtud tehases; palgid on valmiskujul immutatud; akende ja uste avad on osaliselt või täielikult kõrgusmõõtu lõigatud ja kelbapalgid on lõigatud ettenähtud nurga all.

Paljud hoonele lisandväärtust andvad tootmislahendused on välja töötatud valmivate majade ilu silmas pidades, Kuid tehnoloogia sisaldab ka mitmeid ehitustööd lihtsustavaid ja kiirust tõstvaid nüansse.