Nelikantpalgi profiil

Ritsu majade tootmisel kasutatav nelikantpalkide profiil on poolehoiu võitnud mitmete maailma suurimate palkmajatootjate seas.

 1. Lamellid on lõigatud piki puidu südant ja kokku liimitud nii, et südamejooned jäävad väljapoole. Nii on pragude tekke või­ma­lus viidud miini­mu­mini. 
 2. Horisontaalselt freesitud kõrged harjad tagavad seina tuge­vu­se ja stabiilsuse ning takistavad õhu liikumist. Har­ja­de peale paigal­datakse soojapidavuse taga­mi­seks iso­lat­siooni­ribad. 
 3. Kolme kalde süsteemi väljastpoolt mittenähtavad alad an­na­vad seinale jäikuse, takistavad õhuvoolu ja niis­ku­se tungimist palkide vahele välisseinas ja soojuse kadu siseseinas. 
 4. Kolme kalde süsteemi väljastpoolt nähtavad alad an­na­vad seinale vuugitud ilme ja soodustavad sade­vee kiiret eemal­du­mist välisseinalt. 
 5. Nelikantpalgi laius mõjutab hoone püsivust ja sooja­pida­vust. Mida paksemad on välisseina palgid, seda soojapidavam on maja. Ritsu kombineeritud seinaga palkmajateh­no­loogia abil saame ristata maja pak­sud välis­seinad (180, 202mm) õhemate siseseintega (114mm). Samuti on võimalik nelikantpalkseinu katta ­soojus­tus­ma­ter­jali ja profiillaudisega.
 6. Keskmine lai horisontaalfreesing ja õhukamber ülem­ise ning alumise palgi vahel tagavad ehitise stabiilsuse ka palk­maja seintele iseloomuliku vajumise järgselt.

 • Kasutame põhitapi, tuuletapi ja tuulelukuga nelikantpalkide tappimise süsteemi.
 • Monteerimisel kasutatame seinte sees salapulki ja maja nurkades keermelatte. Need tagavad hoone stabiilsuse.
 • Väljaulatuvad palgiotsad on ilusad lõigatuna 45-kraadise nurga alla.
 • Vahelaetalad on suuremate majade puhul profileerimata siledast nelikantpalgist.
 • Toodetud palgid on paigaldusvalmis. Kõik palgisisesed puurimised elektrijuhtmete, keermelattide, salapulkade ja elektripesade tarbeks on tehtud tehases. Palgid on valmis kujul immutatud. Akende ja uste avad on osaliselt või täielikult kõrgusmõõtu lõigatud. Kelbapalgid on saetud ette nähtud katusekalde järgi.

Meie tootevalikus on ainulaadsed erineva sise- ja välisseinapaksusega majad (nn. kombineeritud seinaga majad). Neid toodame Ritsu konstruktorite poolt välja töötatud erilise tehnoloogia abil. Samal liinil toodame linnapalkmaju, mis on oma nime saanud lühikeste palgiväljaulatuste tõttu fassaadis.