Kombineeritud seintega palkmajad

Tegu on nelikantpalkmajade erilahendusega, mis võimaldab samal liinil toota erinevas mõõdus nurgatappe erineva läbimõõduga seinapalkidele. Nii saamegi õhemad (114mm läbimõõduga) seinapalgid ristata paksemate (180 või 202mm läbimõõduga) seinapalkidega. Idee sündis vajadusest toota soojapidavaid maju ja hoida materjali kulud kontrolli all.

Tehes maja siseseinad õhemast palgist saavutame olulise kokkuhoiu mitmel tasandil.

Kombineeritud seintega nelikantpalkmajade tootmisliin on valminud spetsiaalselt seda tüüpi majade tegemiseks. Spetsiifilise CNC masina ehitamise lähteülesandeks oli tagada toodangu lait­matu täpsus ja kvaliteet.

Tootmisliinis valmivad paigaldusvalmis majadetailid. Tootmine saab alguse maja projekti sisestamisest masinasse. Seejärel liigub profiili hööveldatud nelikantpalk etteandelaualt töötlemiskeskusesse. Sisestatud palk fikseeritakse ühest otsast kruvide abil. Andur tunneb ära kas tegu on õhukese (114mm) või paksu (180 või 202mm) palgiga ja fikseerib täpse pikkuse. Programm valib välja detailid, mida selle pikkusega ja paksusega palgist kõige ökonoomsem toota oleks. Kuna ehitusplatsil on sageli vähe ruumi, siis on mugav avada pakke ühekaupa, seetõttu arvestatakse palkide tootmisel ja pakkimisel nende paigaldamise järjekorda hoone püstitustöödel.

Masinal on võimalus ühe majaprojekti raames teha kuut erinevat nurgatapi liidet. Tapi freesimise ajal on palk paigal. Täistapi tegemisel töötavad neli spetsiaalfreesi. Esmalt teevad töökäigu tuuletapifreesid ja seejärel põhitapifreesid. Pooltapi tegemisel lõikavad tuuletapifreesid poole palgini ja liiguvad tagasi, ning seejärel teeb üks põhitapifreesidest täislõike. Kui tapp lõigatakse jämedama palgiga ristumiseks, siis nihkuvad freesid algseisust piki palki astme võrra edasi ja kordavad tööd, et saada tulemuseks lai tapp. Palgi paigalolek kogu tapi freesimise aja jooksul tagab tulemuse mõõdutäpsuse.

Liinil saab teha tapitud talasid. Tavapärases tehnoloogias tehakse talade tapid käsitsi, kuid Ritsu kombineeritud seinalahendusega maja tootmise liinil saab talale teha mistahes vajaliku laiuse ja sügavusega tappi. Vahelaetalad on enemasti siledaks hööveldatud palkidest ja erinevad mõõdult seinapalkidest.

Selleks, et palkmaja aknad ja uksed asetseksid samal kõrgusel tuleb teha akende ja ja uste all ja peal olevate palkide sisse kõrgusmõõtu ühtlustavad sisselõiked. Sageli tehakse seda ehitusplatsil käsitsi. Ritsu tehnoloogia võimaldab tehases CNC masina talatapifreeside ja kahe saeketta abil need keerulised väljalõiked ära teha. Täielikult eemaldatakse need palgiosad alles ehitusplatsil, nii saab palke ohutult transportida, tõstukiga tõsta ja paigldada.

Iga akna ja ukse ava külgedel on sooned tendrilattide paigaldamiseks. Tendrilattide abil saab aknad ja uksed nõuetekohaselt kinnitada. Mitte ühegi palkmaja avatäiteid ei tohi jäigalt paigaldada.

CNC töötlemiskeskuses puuritakse erineva läbimõõduga avad keermelattidele, elektrijuhtmetele ja salapulkadele. Kuna avad on erineva läbimõõduga, siis on ehitustööd lihtsamad. Ehitajal on ava läbimõõdu järgi lihtne aru saada mille jaoks see on mõeldud. Samuti saab liinil freesida elektripistikutele, karpidele ja lülititele pesad.

Pärlinid ja teised pikemalt välja ulatuvad palgiotsad saab lõigata 45-kraadise nurga all.

Kõik valminud detailid markeeritakse. Seda tööd teeb operaator käsitsi. Põhjus selleks on väga lihtne. Markeerimise käigus kontrollib inimene valminud detaili üle.

Palgid immutatakse pritsimise meetodil. Oluline on immutada just valmis detaile, sest ainult nii saavad immutusvahendiga kaetud kõik palgi sisse tehtud töödeldud avad. Pärast lühikest kuivamisaega saab palgid pakki panna. Majadetailide pakkimisel koostatakse pakkeleht, mille järgi on ehitusplatsil lihtne vajalikke detaile leida.

Alloleval pildil on näha erineva paksusega palkseinte ja vahelaetalade liited ning avade puurimised.

Kasud sees:

  • Kombineeritud seinadega nelikantpalkmaja süsteem võimaldab projekteerida palju erinevaid ruumi­lahendusi, kasutada pikki jätkuta palke ja planeerida suuri avasid.
  • Õhemate siseseinte arvel on maja seinakomplekti hind kuni 30% madalam võrreldes tavapärase kantpalkmaja seinakomplektiga.
  • Siseuste hind on odavam kitsamate lengilaiendite vajaduse tõttu.
  • Maja kasulik põrandapind on õhemate siseseinte arvel suurem.
  • Kergemate siseseinapalkide montaaži saab teostada kiiremini, kuna nende paigaldamiseks ei ole kraanat tarvis.
  • Seinadetailid on paigaldusvalmis. Ehitusplatsil ei ole vaja ühtki keerulist tööoperatsiooni teha, sest kõik vajalikud avade puurimised, saagimised, freesimised on teostatud tehases.
  • Õhemad siseseinad ja väiksema lengilaiendiga siseuksed võtavad pakis vähem ruumi, seega vähenevad majadetailide transpordikulud.

Uue liini abil saab toota ka linnapalkmaju, mis erinevad tavapärastest palkmajadest oma lühikeste palgi­välja­ula­tuste poolest välisseintes.