Nelikantpalkmajade tootmise alused

Ritsus sai nelikantpalkmajade tootmine alguse pärast spetsiaalse tootmisliini ja liimpuidupressi valmimist 2004 aastal. Täna toodame kantpalkmaju seinapaksusega 90, 114, 134, 180 ja 202mm.

Materjalide sisseostul pöörame suurt tähelepanu kvaliteedile. Nelikantseina toorikut liimime ja pressime kokku ise. Siin koostatud materjali kvaliteedi üle omame vahetut kontrolli. Suurema tellimuste mahu korral tarnime liimpuitmaterjali ka Soomest. Kuna tegu on kalli tootega, siis ei saa me endale defektse materjali ostmist lubada ja kogu materjal vaadatakse kriitilise pilguga juba enne hööveldamist üle.

Maja seinadetailide profiili hööveldamine toimub alati Ritsu tehases. Oluline on profiilileeritud materjali kohene suunamine maja tootmise liinile. Nii saavutame töötlemisel suure möödutäpsuse ja detailide parima kokkusobivuse. Kuna puit on elav ehitusmaterjal, siis temperatuuri ja ümbritseva keskkonna muutused mõjutavad tema niiskussisaldust ja seega ka mõõte. Pikemaks ajaks seisma jäänud puit võib väänduda ja kõverduda. Ritsu tehnoloogias vahetult üksteise järel teostatavate tööoperatsioonide puhul seda ohtu ei ole.

Nelikantpalkmajade tootmiseks kasutame mitut erinevat tootmisseadet alustades poolautomaatsetest masinatest ja lõpetades CAD CAM tehnoloogiaga.

Kantpalkmajade nurgatapid koosnavad põhi- ja tuuletapist. Nurgatapi ehitus võimaldab tapikaela ümber isolatsioonimaterjali paigaldamist. Elektrijuhtme-, salapulga- ja keermelatiavad puuritakse erineva diameetriga puuridega. Ehitusplatsil on nii mugavam seinakomplekti püstitada. Pole ohtu paigaldada vale detaili valesse avasse.

Pärlinitele ja teistele väljaulatuvatele palkidele saab teha 45-kraadised iluotsalõiked. Kelbapalgid on lõigatud katusekaldeks ette nähtud nurga alla. T-lattide paigaldamiseks akende ja uste äärtesse on teostatud freesingud. Akna ja ukseavad on lõigatud projektis ette nähtud kõrgusmõõtu. Transportimise ja paigaldamise lihtsustamiseks eemaldatakse välja lõigatud palgi osa lõplikult ehitusplatsil, siis kui palk on paika pandud. Pärast detailide valmistamist need markeeritakse projektis ette antud tähise järgi. Igal valmis detailil on majas oma kindel koht.

Seinadetailide immutamine toimub või pritsimise teel. Pärast lühikest kuivamisaega detailid pakitakse. Immutusvahend kaitseb puitu sinestumise ja seenhaiguste eest transpordil ja ehitustööde käigus. Pärast kolme kuu möödumist vahendi mõju kaob aegamööda. Aine olemasolu ei takista mingil moel palkmaja viimistlustöid.

Nelikantpalkmaja välisseinu on võimalik soojustada ja katta laudisega. Ritsu eripärase tehnoloogia abil saab toota ka kombineeritud seinaga maju ja linnapalkmaju.