Aiamajade tehnoloogia

Aiamajade tehnoloogia võimaldab toota erinevaid väikemaju: lehtlaid, paadikuure, garaaže välikäimlaid, kämpingumaju, hobutalle, koerakuute, suvemaju, mängumaju ja palju muud. Oleme need väikeehitised „aiamaja” nimetuse alla koondanud.

Toodame aiamaju nii eri-, kui olemasolevate projektide järgi. Iga prussidest aiamaja valmib Ritsus vastavalt tellimusele. Meil ei ole laotooteid.

Kasutame kuusest freesprussi paksusega 70 ja 92mm. 92mm paksune freespruss on kahest lamellist kokku liimitud. Pakume ka männist liimprussi paksusega 90mm.

Aiamaja seinamaterjali profiil erineb selle poolest, et punni ja soone vahele ei ole jäetud ruumi isolatsiooniriba paigaldamiseks. Profiil on lihtsam, ka prussi tõste on madalam. Nurgatapp koosneb põhi- ja tuuletapist. Nii on hoonete nurgad õhutihedamad. 70mm paksusega seina prussidesse puuritakse keermelattide paigaldamiseks avad. 90 ja 92mm seina puhul puurime avad ka salatapipulkade paigaldamieseks. Kliendi soovil saame teha 90 ja 92mm seintele elektrijuhtmekanalid.

Aiamajade välisseinu saab soovi korral soojustusmaterjali ja laudisega katta. Väiksema aiamaja püstitamisega saab hakkama iga ehitamise vastu huvi tundev inimene.

70mm paksuse seinaga aiamajade püstitusjuhendi saab alla laadida siit:

püstitusjuhend_10.pdf