TÄISKOMPLEKT

Täiskomplekt annab teile paigaldades „Väljast valmis maja“. See tähendab teostatud välisviimistlusega ja paigaldatud katusega maja. Teie teha jäävad eritööd (Vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, küte, elekter) ja lõplik viimistlus. Täiskomplekti hinnad ei sisalda ehitustööde maksumust.

1. Valmis välisseina paneelid.

     1.1 Ülemine sidevöö paneelide peale.

2. Kelba puitkarkass koos tuuletõkkeplaadiga.

3. Kandvate siseseinte puitkarkassi materjal.

4. Mittekandvate siseseinte puitkarkassimaterjal.

5. Kandvate siseseinte jäigastav OSB plaat.

6. Alumine vöö paneelide ja välis ja siseseinte alla, koos ühenduse sokliribaga.

     6.1 Tihendiriba alumise vöö ja sokli vahele.

     6.2 Mastiks välisseinapaneelide ja alumise vöö tihendamiseks.

7. Esimese korruse põrandalaagid koos soojustusega.

8. Esimese korruse põrandaplaat (OSB 22mm/ Puitlaastplaat22mm).

9. Vahelae talad või kandekonstruktsioon (vajadusel).

     9.1 Vahelae aurutõkke kile

     9.2 Vahelae roovid.

     9.3 Vahelae 12mm OSB plaat.

     9.4 Vahelae põrandaplaat ( OSB 22mm/puitlaastplaat 22mm)

10. Katuse fermid või sarikad.

     10.1 Katuse aluskate ja liistud selle kinnitamiseks.

11. Teraskivi profiil katuseplekk.

      11.1 Katusepleki alune roov.

      11.2 Katuse lisaplekid.

      11.3 Katusepleki kinnituse kruvid.

12. Terrassi talad ja postid (vajadusel).

     12.1. Terrassilaud (vajadusel)

     12.2. Terrassi karkassi materjal (vajadusel).

13. Valged 3 kordse klaasiga sissepoole avanevad PVC aknad. U=1,1 W/m2K.

14. Valged 3 kordse klaasigas sissepoole avanevad PVC rõdu-uksed.

15. Soojustatud välisuks, väljapoole avanev.

16. Valged siseuksed.

17. Uste ja akende veeplekid.

18. Isolatsioonimaterjal paneelide vahele.

19. Paneelidevahelise ühenduse liite mõõtu lõigatud ribad.

20. Paneelidevahelise liite mõõtu lõigatud tuuletõkkeribad.

21. Aurutõkke ja tuuletõkketeibid.

22. Krunditud ja eelvärvitud voodrilaud.

23. Krunditud ja eelvärvitud akna- ja uksepiirdelauad.

24. Eelvärvitud räästakasti lauad (jooksva meetriga).

25. Eelvärvitud maja nurgalauad.

26. Pööningu luugi materjal.

27. Pööningu käigutee materjal.

28. Välistreppide materjal (vajadusel).

29. Pööningu vahelae (katuslae) lisaroov, aurutõke, jäigastav OSB plaat.

30. Kinnitusvahendid:

     30.1 Postikingad, talakingad, aukplaadid (vajadusel).

     30.2 Betoonikruvid vööprussi kinnituseks vundamendile.

     30.3 Nurgad fermide kinnituseks.

     30.4 Kruvid 5x100 paneelide kinnituseks vööprussile.

     30.5 Kruvid ülemise vööprussi kinnituseks.

     30.6 Kruvid, ankrunaelad nurkadele, posti ja talakingadele (vajadusel).

     30.7 Naelad paneelidevaheliste ühenduste teostamiseks.

31. Viimase kihi värv voodrilauale, värv räästakastile.

32. Joonised (plaan, vaated, lõiked).

33. Paigaldusjoonised.

34. Maja detailide ja fermide platsile ladustamise juhendid.

35. Kogu tarnekomplekt on pakitud transpordialustele ja kaetud kilega.