Sulge korv

Lemmikukorv

  • Tühi korv
Tagasi korvi

Hinnapäringu vorm

maakond, linn, alev või küla

Nelikantpalkmajade tootmine

Nelikantpalkmajade tootmist alustati pärast spetsiaalse tootmisliini ja liimpuidupressi valmimist 2004. aastal.

Liimpuidust seinapalk hööveldatakse profiili ning suunatakse koheselt maja tootmisliinile, et tagada palgi töötlemisel ülim mõõdutäpsus ning detailide kokkusobivus.

Nelikantpalgile freesitakse kõrged harjad ning paigaldussooned. Nurgatappi freesitakse sooned isolatsioonimaterjali jaoks.

Pärlinitele ja teistele väljaulatuvatele palkidele tehakse 45-kraadised iluotsalõiked. Kelba-palgid lõigatakse katusekaldeks ette nähtud nurga alla. Tendrilattide paigaldamiseks akende ja uste avadesse on teostatud freesingud vastavatesse palgiotstesse. Vahelaetalad on profileerimata siledast nelikantpalgist.

Elektrijuhtmetele, salatapipulkadele ja keermelattidele puuritakse palkidesse erineva diameetriga avad juba tehases. Ehitusplatsil on tänu eelmainitule mugavam seinakomplekti püstitada, sest ava läbimõõdu järgi on lihtne aru saada, mille jaoks see on mõeldud. Samuti freesitakse palki pesad elektripistikutele, -karpidele ja lülititele.

Igal valminud palgil on ehitatavas majas kindel koht ning palgid markeeritakse projektis ette antud tähise järgi.

Seinadetailid immutatakse, lastakse kuivada ning pakitakse. Immutusvahend kaitseb puitu sinetumise ja seenhaiguste eest transpordil ja ehitustööde käigus ega takista mingil moel palkmaja viimistlustöid. Pärast kolme kuu möödumist vahendi mõju aegamööda kaob.

Majadetailide pakkimisel koostatakse pakkeleht, mille järgi on ehitusplatsil lihtne vajalikke detaile leida.

Õhema siseseinaga nelikantpalkmajad

Tegu on erilahendusega, mille puhul õhemad (114 mm läbimõõduga) seinapalgid ristatatakse paksemate (180 või 202 mm) seinapalkidega.

Ritsu insenerid on konstrueerinud tootmisliini, millel saab valmistada omavahel kokkusobivaid nurgatappe erineva paksusega nelikantpalkidele, sh ka vahelaetaladele. Masinal on võimalus teha kuut erinevat nurgatapi liidet.

Alloleval pildil on näha erineva paksusega palkseinte ja vahelaetalade liited ning avade puurimised.

 

 

Miks eelistada Ritsu õhema siseseinaga nelikantpalkmaja?

  • Majas kasutada olev põrandapind on õhemate siseseinte puhul suurem.
  • Kiirem siseseinapalkide montaaž, kuna nende paigaldamiseks ei ole tarvis kraanat.
  • Maja seinakomplekti hind on madalam võrreldes tavapärase nelikantpalkmaja seinakomplektiga.
  • Siseuste komplektihind on odavam, kuna lengilaiendid on kitsamad.
  • Õhemad seinapalgid ja kitsama lengilaiendiga uksed võtavad vähem ruumi, seega vähenevad ka laadimis- ja transpordikulud.