Sulge korv

Lemmikukorv

  • Tühi korv
Tagasi korvi

Hinnapäringu vorm

maakond, linn, alev või küla

Ümarpalkmajade tootmine

Ritsu inseneride poolt välja töötatud ümarpalkmajade tootmisel kasutatav tehnoloogia on ainulaadne ja pälvinud mitmekülgset tunnustust.

Esmalt toores palk kooritakse ja treitakse silindriliseks ning jäetakse paariks kuuks tahenema. Seejärel kuivatatakse palk kuivatuskambrites kuni palgi niiskussisaldus on 16-18 %.

Järgmise sammuna treitakse palk vajalikku läbimõõtu kahe freesi abil, järgides palgisüdamikku. Selliselt treituna jääb palk piisavalt sirge ja sobib kasutamiseks kvaliteetse seinapalgi tootmisel.

Ritsu ümarpalgi varamasinas palk fikseeritakse ning selle freesid liiguvad sirgetel juhikutel piki palki, tehes üheaegselt nii vara kui ka tehnoloogilise baaspinna.

baaspind

Palgi baaspind on Ritsu tehnoloogias üks tähtsamaid elemente: ümarpalk liigub tootmisliinidel tasapinnalisel palgi seljal ehk baaspinnal, nii et teravatipulised varaservad säilitavad oma kuju kogu tootmisprotsessi käigus.

teravad_varaservad

Teravad varaservad ühilduvad perfektselt alumise palgi ümarate külgedega, kui palgid majaseinaks laotakse.

sisemised_tuulelukud

Varasse freesitud sisemised tuulelukud liituvad (seina püstitades) alumise palgi seljaga. Nii tekib palkide vahele kolmeosaline kamber. Keskmisse kambrisse paigaldatakse püstitamise käigus isolatsioonimaterjal. Selline vara ehitus aitab suurendada palkseina soojapidavust.

Ümarpalgist laetaladele ja seina avade ülemistele palkidele freesitakse vara ainult teisele palgile toetuvasse ossa.

Nurgatappidesse freesitakse isolatsioonimaterjali jaoks vatisooned, mis tagab püstitatava hoone parema soojapidavuse. Ritsu tappimistehnoloogia võimaldab majaseinast väljaulatuvad palgid teha iluotstega, s.t. palgiotstesse jäetakse vatisooned freesimata.

Eri diameetriga avad salatapipulkade, keermelattide ja elektrijuhtmete jaoks puuritakse palkidesse valmis tehases. Igasse puuritud avasse mahub ainult see detail, mille paigaldamiseks ava on ette nähtud. Elektri harukarpide jaoks freesitakse palki sobivas mõõdus avad.

Ümarpalkide külgedele saab freesida siledad tasapinnad, mis hõlbustavad hiljem esemete paigaldamist maja seintele.  

Akende ja ustega piirnevate palkide otstesse freesitakse tendrilattide paigaldamiseks sooned. Tendrilatid lubavad palkseintel akende ja uste kõrval vabalt vajuda.

Ritsu maju iseloomustavad veel mitmed püstitamist lihtsustavad insenertehnilised lahendused. Näiteks kelbasaagimised, lintsaagimised ja pooltappide tegemise võimalus, profileeritud toetuspostid.

Eritellimusel teostatakse palgilõhesid suunavat saagimist, mis automaatse tehnoloogia abil tagab soone alguse ja lõpu ca 20 cm kaugusel palgi otstest.

Baaspinnast lähtuv tehnoloogia annab mõõdutäpsuse ja tulemuseks on ideaalselt kokku sobituvad tapid ja sirgelt kerkivad seinad.

Kõik valminud majapalgid nummerdatakse ja immutatakse pritsimise meetodil sinetumist ja seenhaiguste teket takistava ainega.

Valmis palgid pakitakse vara servad ülespoole ning palgiridade vahele pannakse pakkimislipid, et palgi vara servad ei puudutaks pakis pealmist palki.

Kõik kirjeldatud protsessid ja läbimõeldud tehnoloogia võimaldavad toota nägusaid, soojapidavaid ja kaua säilivaid palkmaju.

Save